செவ்வாய், 22 ஜூன், 2010

நட்பில் காதல்...


நட்பு கூட

ஒரு வகை காதல் தான்

அனைவரிடத்திலும்

சமமாகப் பழகும் வரை...!