திங்கள், 27 டிசம்பர், 2010

விடியல் ......!


கனவுக் கோட்டைகளைத்
தகர்க்க வரும்
உண்மையரசன்!