திங்கள், 27 டிசம்பர், 2010

திலகம்....!


இரு புருவங்களிடையில்
உருளாத ஓர்
உலகம்!

கருத்துகள் இல்லை: