திங்கள், 27 டிசம்பர், 2010

எழுதுகோல்....!


வெற்றுத் தாள்களுக்கு
உயிர்கொடுக்கும்
பிரம்மா.....!