செவ்வாய், 4 ஜனவரி, 2011

மயக்கம்!


மனிதர்களுக்கு மட்டுமே
எழுதிவைத்த ஓர்
அடிப்படைச் சொத்து !

கருத்துகள் இல்லை: