செவ்வாய், 4 ஜனவரி, 2011

இசை !!!


இசை ,

மனதை ஒருமுகப்படுத்தும்
ஓர் நேர்முகத்
தேர்வு !