செவ்வாய், 4 ஜனவரி, 2011

உண்மை....


உண்மை,

உணர்வுகளுக்கு
ஊசி போடும்
ஓர் மருத்துவன்!