செவ்வாய், 4 ஜனவரி, 2011

மேகம்...!


மேகம்,

வான் வீதியில்
உலவும்
வெள்ளித் தேர்!