செவ்வாய், 4 ஜனவரி, 2011

தென்றல்....!


தென்றல் ,

வளர்ந்து வரும் நகரங்களின்
நீண்ட நாள்
கனவு!