செவ்வாய், 4 ஜனவரி, 2011

காற்று ....


காற்று ,

உலக உயிர்களின்
பிரணவ
மந்திரம் !