செவ்வாய், 4 ஜனவரி, 2011

சந்திப்பு !
எண்ணங்களும்
உணர்வுகளும்
ஒருமனதோடு
கலந்துநிற்கும்
சங்கமம்!

கருத்துகள் இல்லை: